Hírek

A Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól) 2015 júliusában bevezetett 116/A...

Részletek

A gazdasági társaságoknál általában is, de különösen a korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: kft...

Részletek

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa megtárgyalta és elfogadta a 2017-es fizetési rendszer jelentést...

Részletek

2017. május 30-án politikai megállapodás jött létre az Európai Unió intézményei között a Bizottság 2015-ben előterjesztett értékpapírosítási rendeletéről...

Részletek